CBD масло

Стабилизирано и пречистено

Широкоспектърно CBD масло

Без синтетични съставки, пестициди и тежки метали

Извлечено чрез екстракция с CO2

Анализирано и изпробвано 

Различни концентрации на продукта 

Без THC

Натурален вкус