Кислородът – два атома – един свят

Кислородът – два атома – един свят

Опитайте се да запалите свещ, след което да я захлупите плътно с похлупак. Огънят изгасва. Тази аналогия е удачно сравнение и за човешкия живот – без кислород угасваме и ние. Кръвта, чието циркулиране е изградено на базата на вдишания през белите дробове въздух, клетката, чиито функции се градят на базата на кислород, изобщо всички окислителни

countinue reading
, , , ,